Alhamdulillah... ya Allah yang telah menganugrahkan seorang putri yang cantik dan lucu kepada kami yang bernama USWATUN HASANAH yang sekian lama menunggu selama 8 tahun sejak kami menikah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada dr, Binarwan Halim, SpOG (K) FICS atas segala bantuannya selama kami menjalani program di Klinik Halim Fertility Center dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh staf Halim Fertility Center yang telah memberi bantuan dan semangat kepada ...
02 Agt 2015
Rosmalawati & Maimun
Banda Aceh
 
TRIPLE TEST
...
 
BACA JUGA
copyright ©2019 HFC Medan
all rights reserved.